Що е то психометрия

Това е дял от приложната психология. Психометрията е съвкупност от методи и техники, които позволяват измерване на психичните явления. В най-широк смисъл тази дума обхваща всички измерващи сензорни изследвания (прагове на усещане, време на реакция), но обикновено тя се употребява в по-тесен смисъл за означаване на съвкупността от когнитивни тестове и изобщо тестовете, които служат за преценка на способностите и нивата на развитие, например социалната зрялост, интелект и др.
Психометрията за деца се използва с цел добиване на клинични данни, значими за обследването и консултирането на детето, както и за по – адекватното разбиране на неговите проблемни точки, измежду които училищни способности, определени поведенчески характеристики и др.
Различни са видовете тестове, както и информацията, която те дават. Някои от тях могат да изведат доста конкретни стойности, да определят възрастта, на която отговарят уменията и като цяло се характеризират със своята точност и клинична значимост. Към тях спадат и тестовете за интелигентност или т.нар. „инструменти от 1 група“.

Тестове, ориентирани към скрининг, личностови въпростници и др. се категоризират като „2 група“ инструменти.
Интересните за децата проективни техники могат да дадат иформация, която понякога другите тестове не могат – измежду тях е и въображението – като цяло труден за измерване конструкт. Въпреки че са интересни обаче интерпретацията на тези тестове зависи най – вече от опита на изследващия и неговата субективна преценка и затова се съотнасят към „3 група“.
Предпоследната „4 група“ е за диалогичните методи, като техен представител е диагностичното интервю.
Наблюдението е също метод за диагностика, което, както се подразбира се извършва в непосредствен контакт, но онтново е повлияно силно от фактора на субективното мнение и се класира в последната „5 група“, което разбира се не го прави по – малко важно. Тук е и моментът да кажем, че качественото изследване предполага комбиниране от методи от тези групи, а не просто избиране на тези от първа, втора и т.н.


Все още в България като че ли липсва достатъчно информираност, както измежду родителите и техните деца, така и в специализираните направления – консултативни, медицински и др. по отношение психометрията за деца.
Разумно би било да се направи аналогия със здравеопазването – когато лекуващият лекар има съмнения той изпраща своя пацент за изследване, за да бъде лечението по – адекватно и работещо. Същият би следвало да бъде и принципът в психологическото консултиране и терапия. За жалост, адаптираните за България тестове все още не са толкова много, което предразполага към често прибягване до инструменти от Интернет, които в голямата си част са или остарели и/или адаптирани за други държави. Тук оставяме на страна въпросът доколко „изследващият“ е компетентен да използва тест от Итернет, в претенцията си за значими резултати, а не просто за своя обща информираност, от която тръгва професионалното любопитство на всеки. От своя страна това води до съмнителни заключения и резултати и за двете страни – потенциалният „изследващ“ и неговият клиент.

Наличието на законодателна празнина, по отношение на психометрията в България, допълнително спомага за развитието на нелоялни практики и потенциалната опасност за здравето на българския пациент, обърнал се за диагностика с подобен съмнителен инструментариум. Наша препоръка е да се информирате предварително за практиката, в която смятате да проведете диагностиката на деца и да получите информация предварително, с достатъчно време, в което да можете да обмислите същата.
Принципно, безспорни са ползите от едно навременно психологическо изследване, не само за деца с дефицити. В някои от развитите страни стандарт е в образователната, здравната и социалната система да се използват различни зони от психометрията за деца, с цел установяване на техните ресурси и надграждане на уменията им.

У нас все още това е не добре познат ресурс и е достъпен най – вече при инициатива на самите родители, при условие, че те познават цялата тази специфична материя.

Именно донякъде това е и „мисията“ на Психодиагностика на детското развитие“ – гр. Ямбол: да Ви информира по достъпен и разбираем начин за тези, а и много други въпроси от детското развитие; както сами виждате тази информация е безплатна и е на Ваше разположение.

Какви ще бъдат последващите действия ще решите единствено и само Вие.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: