Oтносно т. нар. „майнд машини“

Следващият материал съдържа лично мнение и има за цел да Ви запознае с отделни аспекти от притежанието и употребата на майнд машини, както от домашни потребители, така и от професионално практикуващи.

Моля, имайте впредвид, че сам по себе си специалистът не е длъжен да систематизира тази информация и въпреки това той го прави, основно с идеята, че публичното запознаване на клиента с тези детайли е част от професионалния подход на един терапевт.

Легалност:

Психолог Станимир Стойков притежава легално закупен софтуер и хардуер, ведно с оригиналните инструкции за употреба на производителя, както и допълнителни обучителни материали. При желание на клиента той е готов да запознае последния с нужните за това документи. Този процес е възможен единствено и само лично и е пояснен логистично в последните редове на статията.

Статут на апаратите: това са нефармакологични изделия, които не са ограничени на територията на ЕС. За справка може да проверите уебсайтът на Световната здравна организация за ЕС с ключовите думи Audio visual entrainment, Cranio electro stimulation и да се уверите сами.

Производителят ги продава свободно и всеки с нужните средства и контакти може да ги закупи. Също така производителят е осигурил подробни инструкции за употреба и достъп до безплатни обучителни материали, уебинари, обширни клинични изследвания и много още допълнителна информация, с която психолог Станимир Стойков декларира публично, че е запознат много добре.

Производителят не изисква по какъвто и да е начин притежаването на „сертификат“ или друг род документ от оператора, поради причината, че със закупуването на апаратурата (легално) същият получава нужната му информация и инструкции, вкл. писмено.

Отново същите „свидетелства“ и прочие не се изискват със закон, първо защото такъв въобще няма и второ – това е нефармакологично устройство, което се продава свободно. За да направите някаква аналогия си спомнете как си купувате Парацетамол или капки мента, глог и т.н. Някой, където и да е изисква ли от Вас документ, рецепта или друго?  Разбира се примерът не е съвсем точен и служи просто за да онагледи.

Всякакъв род сертификати, удостоверения, свидетелства на територията на Р България в тази връзка са неизискуеми, поради причините, посочени по – горе и не само заради тях.

Отново същите, издавани от частни компании, опериращи на българският пазар (и не само на него) навярно ще Ви запознават ( разбира се срещу заплащане) с базово инфо, кратка презентация, включване / изключване и начина на приложение или с други думи – информацията, предоставена от производителя, като в този ред на мисли специалистът си задава въпроса, в какво тогава всъщност частният представител „сертифицира“? Безспорно, за всеки клиент е полезно, но това, по мнение на специалиста е информиране.

За да не остава съмнение у Вас, както и с цел обективност на изложеното – специалистът е провел лична комуникация с производителя, в която същия дава насоки къде да се намери „допълнителна информация и асистенция“ – смятам виждате, че термините „Сертификат“, „Удостоверение“ и прочие не се упоменават никъде. И отново, ако е налице толкова голямо желание, граничещо с инспекция (в което специалистът крайно се съмнява) можете да запазите и заплатите час, да заповядате на място и ще Ви бъде предоставена разпечатка, за прочит, на електронното писмо.

В тази връзка психолог Станимир Стойков препоръчва на всеки регулярен потребител закупил тези или други устройства, да повишава своята информираност и да се обучава допълнително, като при добро желание тази информация може да се намери в достатъчен обем в Интернет. Ако нямате това желание и искате някой да Ви го предостави в стегнат вид, то бихте могли да се обърнете към местните или чужди частни представителни за информиране, според техните тарифи.

За справка на читателя – психолог Станимир Стойков поддържа работна комуникация с немски невроспециалист с над 30 г. опит и при нужда от съдействие се обръща лично към него, с което в частност е изпълнил и препоръките на производителя, за информиране. В продължение на това допълнение: използват се единствено и само програми на апарата, зададени фабрично от Mind Alive Canada, без редактиране на сесиите от специалиста. Ако имате каквито и да е въпроси, относно начина на изработка на тези фабрични програми, то моля обърнете се към производителя.

В заключение: психолог Станимир Стойков излага публично, както вече беше посочено,  тази незадължителна за него публикация, единствено воден от идеята за информираност на клиента и читателя, както и за прозрачност, в неговата работа.

Тази статия няма за цел да влиза в задочни спорове, нито да убеждава когото и да било в каквото и да било. Всеки един е свободен да направи собствено проучване и да се информира при желание допълнително; оповестява публично и противопоказанията и случаите, в които тези апарати не трябва да се прилагат.

За всичко по – горе, което подлежи на удостоверяване с документи специалистът е готов да го направи за всеки клиент, единствено лично, тъй като това е информация, в която са инвестирани време и ресурси и е своего рода „ноу хау“ , заплаща се по текущите цени на практиката, които са публично оповестени, към което Станимир Стойков призовава и своите колеги, като част от несъмнено високият им професионализъм, в тяхната легална практика.

С искрени най – добри чувства: Станимир Стойков

%d блогъра харесват това: