Кранио електростимулация (КЕС)

Методът за КЕС е познат още от древността, когато хората са започнали да използват електричеството от рибата торпедо, за да лекуват различни заболявания, посредством електрически ток.

Първите по – сериозни изследвания и практики се случват по времето на Съветския съюз, като инвестициите са направени изключително в сферата на медицината, но в последствие са изоставени, поради редица политически и икономически причини. Не на последно място самата апаратура е била обемиста, което допълнително усложнява нейното практическо приложение.

С развитието и модернизирането на транзистора се задава нова епоха в електро стимулацията. Апаратите стават все по – малки, което улеснява значително тяхната употреба. На базата на ел. ток се развиват много и различни медицински изделия, които в днешно време приемаме едва ли не за даденост.

За разлика от например дефибрилатора, апаратът за КЕС използва много слабо електричество, в размер от 1 до 3 милиампера и се захранва само и единствено от 9 волтова батерия. За сведение светодиодите в детските играчки се захранват с 5 милиампера, така че всеки може да направи някаква аналогия за нищожното количество енергия. Парадокс е, че ЛЕД индикациите на устройството консумират повече ток, от самата стимулация.

За да можем да разберем по – добре приложението на методите, нека първо се запознаем с

МОЗЪЧНИТЕ ВЪЛНИ

Бета ( 14 – 30 Хц)  – Здравословните бета вълни кореспондират със състояние на будност, ангажираност, действеност и концентрация. „Нездравословните“ (ако можем да ги наречем така) бета вълни са налице тогава, когато съзнанието е постоянно ангажирано и тревожно. Хроничният стрес се свързва с голямо и постоянно количество бета, което е и всъщност на неврологично ниво причината човек да страда от безсъние, натрапливи мисли и др.

Алфа (9 – 13 Хц)  – Алфа вълните на неврологично ниво характеризират състояния на будност, но свързана с физически и психически покой; медитативност, релаксация и неангажиране с тревожни мисли.

Тета (4 – 8 Хц)  –  Тези вълни трептят между 4 и 8 херца и са свързани с фази на лек сън, сънуване, REM фази (сънуване на сънища). Интересен факт за REM е също така, че това е периодът на фасилитиране и „подреждане“ на информацията, постъпила през деня.  Това е и донякъде обяснението, защо хората с лош сън са апатични, разсеяни и др.

Тета кореспондират с бърз, но здравословен сън, почивка за ума и тялото.

Делта (под 4 Хц) – Дълбок сън без сънища, активната фаза на възстановяване на психиката и физиката, обикновено случващата се по време на нощната почивка. Не малко пациенти заспиват по време на тази стимулация, известна още с името „електросън“.

Гама (30 Хц и повече)  – Гама вълните са особени вълни, съответни на периоди с най – голяма перцепция, тогава, когато осъзнаваш нови, фундаментални неща за себе си и другите. Изследвания с медицинска апаратура са установили, че гама вълните предшестват епизоди на нови познания, вдъхновението при творческите личности и др.

Т.е. както става видно тези вълни съответстват на различни видове състояния, в които ние се намираме или бихме могли да се намираме ежедневно. С други думи – апаратите няма да направят нищо по – различно от това, което нашият мозък прави така или иначе. Тогава каква е идеята?

Идеята е, че при някои състояния, които се припознават като отклонение от клиничната норма имаме също така мозъчна дейност, кореспондираща с тези състояния. Какво би означавало това?

Например при човек с паническо разстройство (паник атаки, ПА) е налице почти перманентна тревожност, напрегнатост, учестен пулс и др. Т.е. този човек на неврологично ниво е под въздействие на почти постоянни бета вълни, които за мозъка съответстват на концентрация, будност и прочие. „Лошата бета“ (постоянни бета вълни) обаче от своя страна не позволява на съзнанието да „утихне“, нито сънят да настъпи в една нормална и здравословна фаза, поради причината, че тази възможност е „блокирана“ от постоянното напрежение.

Как стимулацията помага в този случаи – в такава симптоматика апаратът се настройва да подпомага продуцирането на алфа или тета вълни, т.е. – съответните на етапите за релаксация и сън. 

Друг пример:

Дете с хиперактивност. Отново подчертаваме – тези състояния не правят човек „ненормален“ . И точно затова казваме „състояние“ а не „болест“. Защото сами по себе си хората в двата примера не са болни.

При хиперактивността са характерни алфа и тета вълни, особено в състояния, които изискват концентрация, четене, учене и прочие. Т.е изискват се бета вълни, но те са възпрепятствани и вместо това имаме тета. Или иначе казано –  мозъкът буквално „спи“, а ние искаме той да учи. В този ред на мисли бихме могли да попитаме – как тогава можем да учим, докато спим? Не, не можем.

Затова, всъщност това което правим с този апарат е да помагаме на мозъка да преодолее бариерата, както бе представено в примерите горе и да „излъчва“ вълни, съответни на реалните поведение, ситуация, задача и прочие. С други думи – това е като „пейсмейкър за мозъка“ и не прави нищо по – различно от това, което, както вече казахме мозъка прави със или без това устройство.

Затова, вече спокойно можете да забравите страшните представи от холивудските продукции за мъчения с ток 🙂 и да погледнете на това като нещо полезно, вълнуващо и даващо известна възможност за подобрение без лекарства и медикаменти, в тази вид дейност.

За бъдем коректни ще кажем, че въпреки многобройните изследвания по темата, за жалост стимулациите не са достатъчни за пълното излекуване на пациента, а са просто още една възможност и допълващ метод, в комплексната терапевтична дейност. За да бъдат ефективни те трябва да се провеждат по схема, която в първоначалният етап изисква системност и последователност.

Провеждането на стимулациите под никаква форма не отменя изписаните Ви лекарства, психотерапия и прочие основни практики. Поради индивидуалността на всеки човек също така не може да се „гадае“ какво ще бъде „количеството полза“ от тази терапия. Това не е точна наука и всеки, който претендира за точност в предварителната логистика е малко или много неискрен.

Въпреки това, коректно е също да се каже, че нито едно от проведените в годините изследвания не дава становище за вреда, ако не са в сила противопоказанията, с които Ви насърчавам да се запознаете обстойно,  а единствено от ползи, макар и с променлив за всеки човек резултат.

Станимир Стойков, град Ямбол

психолог, EMDR терапевт

%d блогъра харесват това: