Етапи в детското развитие – от 2 до 3 годишна възраст

  • Поведение – Разпознават пола си, имитират действията и говора на околните. Например, децата на възраст между 2 и 3 години са в състояние да се обличат и събличат (но с чужда помощ). Те могат да боравят с циповете на дрехите, използват лъжица (често и вилица), нанизват мъниста с големи дупки. Преструват се, играят различни роли, имитирайки действията на другите.

Между 2 и 3-годишна възраст, най-важните думи в речника на едно дете са „аз“, „мен“, „моя“ и „мое”. Това рефлектира върху играта им с останалите, защото споделянето на „собствените” играчки е трудна задача в този период.
Вследствие на това, играта често се съпровожда със спречквания. За малкото дете „мое” означава „аз го имам“,  „аз го искам”, независимо от това кой действително е „собственикът“. В тази възраст насърчаването и показването на ползите от споделянето на играчките има положително въздействие върху децата и им помага да разберат ползите и смисъла от това. Наказанията, обаче, рядко биват разбрани от децата и още по-рядко променят тяхното поведение. Трябва да разберем, че това е нормален етап през, който децата преминават, а ние сме тези, които трябва да им го обясним и помогнем да преодолеят. Играта с другите и създаването на приятелства спомага за правилното развитие и придобиването на социални умения както в ранна възраст, така и по-късно в зряла.

 Взаимоотношенията на детето с родители на по-ранна възраст (до 3 години) играе важна роля в социалните умения на децата по-късно. Децата, чийто родители са грижовни, разбиращи и имат здрава връзка с тях, показват по-умели социални умения и имат положителни очаквания от срещите и контактите с връстниците си. Обратно, децата, които нямат такива отношения с родителите си, често странят от другите и не успяват да създадат трайни приятелства.  Те лесно се разстройват и чувстват пренебрегнати. В същото време тихите деца, които често избягват другите и имат история на несигурна привързаност в семейството, показват затруднения в създаването на приятелства. Страхливите деца, от друга страна, често стават аутсайдери в групата. Накратко, детското поведение отразява това, което се случва в семейството, като огледало.

  • Морално развитие
    Във възрастта между 2 и 3 години, чувството за морал се определя от желанието за одобрение и избягването на неодобрението на родителите. Въпреки, че децата в този етап от развитието си, са наясно с установените от родителите стандарти, техният вътрешен контрол е недостатъчно развит и те често разчитат на помощта на възрастните за въпросите, касаещи съвестта.

Предоперационален стадий. Той започва в периода от около 2-рата година и се простира до 6-тата година на развитие. Децата на тази възраст срещат сериозни затруднения да видят света от различна от своята гледна точка (егоцентризъм). Те мислят, че слънцето грее за тях, че то ги следва, за да ги радва и че залязва, защото те си лягат и тогава то е свободно да се оттегли в почивка. В този етап децата срещат трудности в разбирането и осъзнаването на чуждата гледна точка. Те разбират света, така, както го виждат през собствените си очи и не осъзнават, че другите виждат нещата по друг начин и имат други мисли и идеи.

  • Мислене – мислят напред какво би могло да се случи; проявяват завидно постоянство и решителност в действията си, от които трудно се отказват което се дължи на развитото им вече умение да набелязват и запомнят конкретна цел.
  • Памет – тя се развива значително, формират се очаквания, основани на минал опит, набелязват цели, които успяват да запомнят; помнят събития от миналото, но не могат да преценят кога точно са се случили.  Не могат да работят с две понятия едновременно (до петата година)
  • Комуникация – използват езика все повече като средство за комуникация, което позволява повече и по – добър контакт с околните, но често срещат трудности и раздразнения, поради невъзможността да изговарят думите правилно. Играта бива средство за развиване на комуникацията.
  • Език – речникът се състои средно около 300 думи (при 2 годишните), те образуват кратки изречения учат бързо и стигат до правилната употреба на времената и глаголите и формират по – дълги изречения до третата година  речникът достига до 1000 думи.

Ако искате да прегледате всички възрасти, (според напредъка на публикацията), щракнете върху това изречение.

%d блогъра харесват това: