Психологическо изследване за ТЕЛК

Изследванията от този тип са нужни на Териториалните лекарски комисии, в изготвяне на експертното решение, в случаите, в които лицето има нарушения и/или заболявания, касаещи психиката.

Психолог Станимир Стойков има опит в изготвянето на подобен тип документи, в които често се налага инструментариумът и самата процедура да бъдат съобразени с индивидуализма на всеки клиент.

Изследването протича в три етапа:

  • Първична среща с личен асистент, роднина или друго доверено на клиента лице и запознаване с документацията. При специалиста се оставят копия на епикризи, талони от прегледи или предишни решения, които служат за резюме на изследването. Назначава се час за провеждане на процедурата (обикновено няколко дни след първата среща)
  • Същинска фаза – провежда се психологическото изследване с клиента,  в присъствие на довереното лице.
  • Заключителен етап – връчва се доклада от изследването, заедно с предоставените копия на документите.

За актуална справка, относно цената на изследването натиснете тук.

%d блогъра харесват това: